labels

Thursday, October 15, 2009

Bonding Time


               Bonding time with my family, were having a foot massage.  Looks like Rico my eldest having fun with it and my daughter Rizza feels like someones tickling her down there.  Hmm feels so good having great bonding time with my kids and my husband Ric.  Look at those precious smile...it's priceless,  I'm glad GOD  had given me a chance to have it.  I've gave up everything for them including my own personal dreams and aspiration in life, now they are my life.  Sometimes I think if it is right or worthy after all because my life ended up and start it with them...but when I see their smile with glow in their eyes I can that it is all worthy.  :)

Wednesday, October 14, 2009

Honeys From Bees

            I was skeptic when I learn from my mom that honey is good for boosting the immune system and can help up heal wounds.  But I tried it to my son that since birth has skin allergy and easy to catch up colds and flu that trigger his asthma even with vitamin C intake.  I used to mixed one tablespoonful of honey in his glass of milk everyday,  and I was amazed with the results because his skin improves and whenever he got runny nose that turned into colds he easily recovered without any taking medicine. I'm glad I have tried it and I'm very happy with the results.  
           Honey from bees is all natural that can help us boost up our immune system.  "The antibacterial properties of honey may clear  infections in wounds, and the anti-inflammatory action of honey may reduce pain  and improve circulation which hastens the healing process";  According to Dr. flavors. The color and flavor of many honeys says that the darker the honey, the more it is to taste stronger and more robust. The lighter colored honeys are usually more delicate and sweeter.

Saturday, October 10, 2009

Good Food for Kids

           Now a day's kids are very choosy on what to eat, but as a mom of two kids I always want to know if my kids are eating right; Whether it is good or junk food.   I used to choose what my kids should eat whether it is a meal, merienda, or baon for school.  In the morning I cook them greasy food like bacon, egg, or ham because oily food's help them gain energy that must be needed for a busy day, aside from it is the most important meal of the day.  And  for baon in school I gave them sandwich, biscuits, water, tetra pack juice, and sometimes a piece of fruit. I used to have their water and I tell them to drink a lot of it, for them to avoid dehydrated.  I don't let them drink anywhere except for bottled water.  It's really a tough job being a mom, you have to think every day all of this stuff for them to make sure that they are eating the right food.:D

Thursday, October 1, 2009

Bagyong Ondoy

       Nagdulot ng  napakalakas na ulan at matinding pag baha sa kalakhang Maynila at sa karatig probinsya ang bagyong Ondoy noong ika-26 ng Setyembre, 2009.  Sa loob ng siyam na oras, nagbaha sa iba't ibang lugar at nagbunga ito ng pagkasawi ng 288 katao at pagkawala ng tahanan ng maraming Pilipino. Pagkatapos manalasa sa Pilipinas, dumaan ito sa Biyetnam, Kambodiya at Laos at nagdala ito ng malaking pinsala sa mga bansang yaon.  Isa ito sa pinaka malakas na bagyong dumaan sa Pilipinas....isa rin itong malungkot na pangyayari sa aking mga kababayan na nawalan ng tahanan, mahal sa buhay, ng mga ari arian higit lalo higit sa mga maralita.
       Nasaksihan ko ang paglaki ng ilog na malapit sa aming tahanan, mistula itong karagatan at may napalakas na alon na labis na nagngangalit.  Kung titingnan mo ito sa mga araw na nakalipas makikita mo itong payapa at walang ano mang badya ng sakuna subalit sa araw na iyon na aking nasaksihan ang paglaki ng tubig sa ilog ay nanginig ang buo kung katawan at mistulang lahat ng nakakita ay tulala walang masabi kundi "Dios ko sana tumugil na ang pag ulan".  At pag lipas ng matinding pag-ulan at pagbaha masasaksihan mo ang mga tao, mayaman man o mahirap pantay pantay putikan nag lalakad sa kalsada palabas ng kanilang mga tahanan upang maghahanap ng pagkain maari nilang mabili, maibsan lamang ang kanilang gutom.  Tunay nga na walang magagawa ang tao pag ang kalikasan na ang nagngalit.  Sana huwag ng maulit ang ganitong pag-ulan at pagbaha, subalit tanging sa Dios lamang tayo maaring umasa.